Znajdź nas na Facebooku! Nasz kanał na YouTube
Numer telefonu +48 533 311 117 +48 533 311 117    Adres mailowy biuro@purtech.pl
izolacje poddasza pianą pur

APROBATY TECHNICZNE

Od listopada 2014 roku, wszystkie systemy natryskowe, zarówno otwarto jak i zamknięto komorowe muszą być oznakowane symbolem CE, zgodnie z normą    EN141315-1.
Znakowanie materiału symbolem CE, w oparciu o Aprobaty Techniczne jest dopuszczalne do czasu wygaśnięcia ważności tych aprobat.
Pragnęlibyśmy tutaj podkreślić, iż deklaracja zgodności CE, jest każdorazowo wystawiana przez dystrybutora do każdego zestawu zakupionego przez wykonawcę.

Dopiero Wykonawca izolacji wystawia Deklaracje Zgodności CE końcowemu odbiorcy- czyli Państwu.
 
Poniżej Deklaracje zgodności deklarowane przez dystrybutorów, oraz właściwości materiałów.

                                                                                              
 
W oparciu o Deklaracje zgodności CE, możemy porównać używane przez nas materiały:
 
LP Właściwości użytkowe QuadFoam 500 IQ Foam Plus
1. Przewodność cieplna λ 0,038 W/mK 0,037 W/mK
2. Reakcja na ogień E F
3. Reakcja na ogień, w przegrodzie z płytą GK B-s1, d0 B-s1, d0
4. Nasiąkliwość wody ≤ 10,5 kg/m2 ≤ 1 kg/m2  
5. Emisja Lotnych związków organicznych VOC <28 B.D.
6. Zmiana wymiarów liniowych ± 0,5% ± 0,5%
7. Gęstość pozorna ≥ 8 kg/m3 7-9 kg/m3
8. Współczynnik oporu dyfuzyjnego  3,5 3,54


 
 
Aprobata Techniczna QuadFoam 500
Atest Państwowego Zakładu Higieny QuadFoam 500
 Badania Ogniowe QuadFoam 500- Klasyfikacja Bs1D0
Badania Ogniowe QuadFoam 500 - Klasyfikacja E
Badanie Lotnych Związków
 QuadFoam 500 Sound Control


KALKULATOR ONLINE INWESTYCJI

ROZPOCZNIJ


m2
powierzchnia
0m2 70m2 135m2 200m2
Nasza lokalizacja
DESIGN&CODE LEMONART.PL